Skip to content

Great Wall w Bułgarii

Great Wall w Bułgarii published on

Według raportu na temat sprzedaży w bułgarskiej branży motoryzacyjnej za 2012 r. samochody chińskiej marki Great Wall zdobyły czołowe miejsca w swoich segmentach w ciągu niespełna roku od chwili rozpoczęcia masowej produkcji w bułgarskiej fabryce. Great Wall ulokował się na szóstej pozycji z 1461 sztukami na 23079 samochodów sprzedanych ogółem w Bułgarii (6.3% łącznego udziału w rynku). Wolumen sprzedaży poszczególnych modeli: Steed 5 pickup – 608 sztuk, Hover H5 – 365 sztuk Voleex C10 hatchback – 488sztuk. Uwagę zwraca znaczny przyrost sprzedaży w ostatnich miesiącach 2012 r. W grudniu Steed był najczęściej sprzedawanym samochodem (161 sztuk) zdecydowanie wyprzedzając popularną Dacię Logan (138 sztuk). W skali całego roku Steed zajął drugie miejsce ustępując jedynie Dacii (848 sztuk). W grudniu Hover ze sprzedanymi 63 sztukami i Voleex C10 z 59 zajęły odpowiednio 6 i 7 miejsce. Jest to znaczący i jak do tej pory bezprecedensowy sukces chińskiego koncernu motoryzacyjnego odniesiony na rynku państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Continue reading Great Wall w Bułgarii

Chinese BGI obtains advanced genome analysis technology in US takeover

Chinese BGI obtains advanced genome analysis technology in US takeover published on

At the end of December 2012, the Committee on Foreign Investment in the United States approved the takeover of one of the leading American human genome sequencing companies, Complete Genomics, by the American subsidiary of the Chinese corporation Beijing Genomics Institute. As of February 10th 2013, the transaction had already received approval from the Chinese National Development and Reform Commission. Still pending is only an approval regarding compliance with antitrust laws. Considering a relatively small share of CG and BGI in the American market, dominated by giants like Illumina, this approval is expected to be granted easily. The CFIUS decision, however, was criticized by some analysts as posing a threat to national security as well as to the competitiveness of American companies in the field of DNA sequencing.

Continue reading Chinese BGI obtains advanced genome analysis technology in US takeover

Chińska BGI uzyskuje zaawansowaną technologię analizy genomu dzięki przejęciu firmy ze Stanów Zjednoczonych

Chińska BGI uzyskuje zaawansowaną technologię analizy genomu dzięki przejęciu firmy ze Stanów Zjednoczonych published on

 

W końcu grudnia 2012r. amerykański Committee on Foreign Investment in the United States zatwierdził przejęcie jednej z czołowych amerykańskich firm zajmujących się sekwencjonowaniem ludzkiego genomu – Complete Genomics przez amerykańską spółkę córkę chińskiej korporacji BGI. Na dzień 10 lutego 2013 r. transakcja została również zatwierdzona przez chińską Komisję Rozwoju Narodowego i Reform. Transakcja oczekuje jeszcze na zatwierdzenie pod względem zgodności z prawem ochrony konkurencji. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki udział CG oraz BGI w amerykańskim rynku, na którym prym wiodą tacy potentaci jak Illumina, trudno spodziewać się decyzji negatywnej. Decyzja CFIUS jest przez niektórych komentatorów krytykowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa lub jako zagrożenie dla amerykańskiej konkurencyjności w dziedzinie sekwencjonowania DNA.

Continue reading Chińska BGI uzyskuje zaawansowaną technologię analizy genomu dzięki przejęciu firmy ze Stanów Zjednoczonych